Στάδια Κατασκευής

Στάδιο 1

Μεταλλικός Σκελετός

Το πρώτο στάδιο περιλαμβάνει τη κατασκευή του μεταλλικού σκελετού. Στην αρχή της κατασκευής τοποθετούνται τα υποστυλώματα από κοιλοδοκούς 100×100 στην βάση από σκυρόδεμα και συνδέονται με αυτή με αγκύρια. Στην συνέχεια τοποθετείται ο υπόλοιπος μεταλλικός σκελετός διατομής 100×40 και ενισχύεται η στατικότητα μέσω χιαστών συνδέσμων.

Στάδιο 2

Τοιχοποιϊα

Δημιουργείται η τοιχοποιία η οποία αποτελείται από μόνωση γραφιτούχας πολυστερίνης που καλύπτεται με δομικό πλέγμα και σοβά. Το συνολικό πάχος του τοιχώματος είναι 15 cm. Επειδή οι τοιχοποιίες έχουν πάχος 15cm κι όχι 25 ή 30cm όπως στις συμβατικές κατασκευές από σκυρόδεμα οι οποίες έχουν τοιχοποίες από πλίνθους (τούβλα),  επιτυγχάνεται επιπλέον ωφέλιμη επιφάνεια. Υπάρχει η δυνατότητα εξωτερικής θερμοπρόσοψης που αυξάνει το πάχος του τοιχώματος στα 20cm μαζί με τον σοβά.

Στάδιο 3

Σκεπή

Κεραμοσκεπή με διπλή μόνωση. Μόνωση στην οροφή αλλά και κάτω από τα κεραμίδια.

Στάδιο 4

Ηλεκτρολογικές και Υδραυλικές Εγκαταστάσεις

Οι απαιτήσεις ενός σπιτιού σε πρίζες και διακόπτες για ηλεκτρικές συσκευές, κλιματισμό, τηλέφωνο, διαδίκτυο, κ.λ.π. είναι μεγάλες και η επιλογή των σωστών υλικών (πίνακες, ασφάλειες, καλώδια και διατομές) είναι ο συνδυασμός που θα δώσει ένα σωστό, ασφαλές, λειτουργικό αλλά και αισθητικό αποτέλεσμα.

Η ηλεκτρολογική εγκατάσταση των κατοικιών εκτελείται σύμφωνα με τους κανονισμούς εσωτερικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων και αποτελείται από καλώδια διατομής 3×2,5 βάση κανονισμού, τα οποία είναι περασμένα εντός σωλήνα σπιράλ PVC υπερβαρέως τύπου, χωνευτού εντός των τοιχίων τα οποία
καταλήγουν σε γενικό πίνακα με RELE διαφυγής παρέχοντας τον μεγαλύτερο βαθμό ασφαλείας.

Οι ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις παραδίδονται μέχρι την εξωτερική τοιχοποιία της οικίας.

Οι υδραυλικές εγκατάστασεις αφορούν όλες εκείνες τις εργασίες που μας εξασφαλίζουν πόσιμο νερό και ζεστό νερό χρήσης στη κουζίνα και το μπάνιο, καθώς και το δίκτυο αποχέτευσης. Οι σωλήνες ύδρευσης είναι θερμοκολλητές ενώ το δίκτυο αποχέτευσης αποτελείται από PVC σωληνώσεις κυκλικής διατομής και ανάλογης διαμέτρου για τη κουζίνα και το μπάνιο, βάση  κανονισμού εσωτερικών αποχετεύσεων.

Η υδροδότηση και η αποχέτευση της οικίας παραδίδεται έως την εξωτερική πλευρά της τοιχοποιίας.

Στάδιο 5

Επιχρίσματα

Παράλληλα σχεδόν με την σκεπή προχωρούν τα επιχρίσματα (τρεις στρώσεις σοβά).

Στάδιο 6

Εξωτερικά κουφώματα

Τοποθετούνται τα εξωτερικά κουφώματα Ρ V.C (με διπλά τζάμια, ανάκληση, σίτα, ρολλό).

Στάδιο 7

Τοποθέτηση πλακιδίων

Τοποθετούνται τα πλακάκια δαπέδου και μπάνιου Α ποιότητας.

Στάδιο 8

Εσωτερικά κουφώματα

Στην συνέχεια τοποθετούνται τα εσωτερικά κουφώματα Μ. D. F σε χρωματισμούς, με δυνατότητα επιλογής.

Στάδιο 9

Εγκατάσταση επίπλων κουζίνας

Τοποθέτηση επίπλων και μοντέρνα ντουλάπια για την κουζίνα σας. Η εγκατάσταση γίνεται κατόπιν επιλογής του ιδιοκτήτη,

Τα Project μας