Καταστήματα & Αίθουσες Εκδηλώσεων

Η προκάτ κατασκευή δεν έχει περιορισμούς. Ανταποκρίνεται σε όλους τους επαγγελματικούς χώρους, σε καταστήματα κλειστά ή σε μικρότερα υπαίθρια καταστήματα προσαρμοσμένα στις ανάγκες της θερινής τουριστικής περιόδου.

Ακόμη, αίθουσες εκδηλώσεων μπορούν να κατασκευαστούν με τη μέθοδο της προκατασκευής με μεταλλικό σκελετό και την ανάλογη επένδυση καθώς η μέθοδος αυτή επιτρέπει τη κατασκευή κτιρίων μεγάλων ανοιγμάτων και τη διαμόρφωση ενός “καθαρού” χώρου, χωρίς εσοχές κι εξοχές όπως θα συνέβαινε με τα υποστυλώματα και τα δοκάρια μιας συμβατικής κατασκευής.

Φωτογραφίες

Ζητήστε
Προσφορά